Reisikindlustus

Pakume Teile vormistada Salva kindlustuse (www.salva.ee) , BTA kindlustuse (www.bta-kindlustus.ee) või BALTICUMS kindlustuse (http://www.baltikums-online.lv/rus). Küsige hinnad ja reisikindlustuse võimalused!

Salva Kindlustuse AS reisikindlustuse üldtingimused

BTA Kindlustuse reisikindlustuse üldtingimused  ja Kindlustusriskide ja-summade jaotus kindlustusprogrammide kaupa

Balticums reisikindlustuse üldtingimused   ja  reisikindlustuse programmid

Milleks on tarvis reisikindlustust?

Reisikindlustus katab kulud, mis on seotud nii ootamatute tervisehädade kui ka paljude muude ebameeldivustega kodust eemal. Mitmetesse riikidesse sõitmisel on tervisekindlustus kohustuslik, kuid ka mujale reisides on arukas kindlustus siiski sõlmida — see võib säästa suurtest väljaminekutest.
Reisikindlustus on vajalik nii puhkuse- kui ärireisile minejale.

Kaks võimalust kindlustuse sõlmimiseks

Tervisekindlustus kindlustussummadega 30 000 või 70 000 EUR katab järgmised ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumiga seotud kulud:

— kiirabi- , haigla- ja ravikulud ning ravimite maksumuse;
— haige kodumaale tagasitoimetamise kulud;
— kindlustatut saatva isiku majutus- ja elamiskulud;
— surmajuhtumi korral matusekulud välismaal või põrmu tagasitoimetamise Eestisse.

Lisaks tervisekindlustusele on võimalik valida reisitõrke kindlustus, mis hüvitab reisi ärajäämisest, katkemisest ning reisile või transiitlennule hilinemisest tingitud lisakulud.

Ostes Salva Kindlustuse, saate valida lisaks reisitõrke lisariski, mis katab põhjendatud lisakulud majutusele ja sõidupiletitele juhul, kui lennuettevõte muudab regulaarlendude lennuplaani pärast piletite väljaostmist, samuti transpordi vahendi ülebroneerimisest ja lennukite ummikust lennuväljal tekkinud lisakulud. Antud lisarisk hõlmab ka kaitset teatrietenduse, kontserdi või messi ärajäämise vastu.
Reisitõrke lisarisk kehtib juhul, kui kindlustusleping on vormistatud hiljemalt tagasivõtmatu broneeringu sõlmimise või lennupiletite väljaostmise päeval.

Samuti saame klientidele pakkuda reisitõrke looduskatastroofi lisariski, mis katab looduskatastroofidest (näiteks maavärin, maalihe, vulkaanipurse, orkaan, tsunaami, üleujutus), tuumaenergiast, radioaktiivsusest, epideemiast või keskkonna saastatusest põhjustatud reisitõrke kahjud.

Eestis unikaalse lisariskina võimaldab kindlustus katta transpordiettevõtte streigist, maksejõuetusest või pankrotist tingitud kahju.

Lisaks tervise- ja reisitõrke kindlustusele saab sõlmida pagasikindlustuse, mis katab reisipagasi hilinemise, kahjustumise või kadumisega seotud kulud. Pagasi hilinemise puhul sihtkohta hüvitame esmatarbekaupade soetamiseks tehtud kulud.

Palju reisikindlustus maksab?

Hind sõltub reisi sihist, kestusest, kindlustussummast ning valitud lisariskidest.
Kindlustus on soodsam püsiklientidele, gruppidele ja üliõpilastele.

Soovitame hinda küsida meie konsultandilt.

Ülemaailmne hädaabinumber

Kindlustuspoliisil on ära toodud number, kuhu saab meditsiiniliste probleemide tekkimisel helistada ükskõik millisest riigist. Telefonil vastab Salva koostööpartner, rahvusvaheline kompanii SOS International, kes annab nõu edasise tegutsemise kohta. Vajadusel arveldab SOS International ka arstiga.
Analoogset teenust pakuvad meie koostööpartnerid ka Vene Föderatsioonis, Ukrainas ja Valgevenes viibijatele. Vastav kontakt on ära toodud poliisil.